מדיניות פרטיות

אבטחת מידע בעת התשלום:

 1. האתר מאובטח בהתאם לתקן מחמיר של אבטחת מידע ומשתמש בתוסף אבטחה ובתעודת SSL.
 1. הנתונים של אמצעי התשלום אינם מאוחסנים בשרתי האתר, אלא התשלום מתבצע ע"י חברת סליקה חיצונית (UPAY פיננסים) המספקת שירותי סליקה מאובטחים המתבססים על טכנולוגיות חדשות ומתקדמות.


רישום לשירותים:

 1. לצורך שימוש בשירותים מסוימים המוצעים באתר ורכישתם תידרש הרשמה לאתר ו/או מסירת מידע אישי כחלק מתהליך ההזמנה, כאשר ללא מסירת הפרטים הנדרשים לא ניתן יהיה להירשם ו/או להשלים תהליכי הזמנה.

על פי חוק אינך מחויב במסירת המידע, אך ללא מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותים מסוימים, להשתמש בהם, לבצע הזמנות או להירשם לאתר.

 1. הנתונים האישיים שיימסרו נשמרים במאגר המידע של טאצ' נופשים.


שימוש במידע:

 1. בעת השימוש באתר נאסף מידע אודות הדפים בהם המשתמש ביקר, התכנים שעניינו אותו, זמן שהותו באתר ואלו פעולות בוצעו בו.

המידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי, וממילא כל המידע הנאסף הוא מידע בעל אופי סטטיסטי כללי.

 1. טאצ' נופשים רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי השימוש והוראות כל דין.
 1. טאצ' נופשים רשאית להשתמש במידע שייאגר על אודות השימוש באתר לצורך הפקת מידע סטטיסטי וניתוח נתונים.
 1. טאצ' נופשים רשאית למסור נתונים אלו לצדדים שלישיים ובלבד שלא יזהו משתמש באופן אישי וספציפי.


מסירת מידע לצד שלישי:

 1. טאצ' נופשים לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם את הפרטים האישיים המזהים את המשתמשים ולא מידע שנאסף אודותם שיש בו בכדי להביא לזיהוי המשתמש, למעט במקרים שלהלן:
  • במקרים בהם המשתמש רכש שירות או מוצר משותף מסחר ותוכן של טאצ' נופשים, לדוגמא בעת רכישת חבילת נופש ועוד.
  • ברכישת מוצרים המסופקים על ידי צדדים שלישיים.

במקרים אלו יועבר לצדדים האישיים המידע הנדרש לצורך השלמת ההזמנה, לרבות פרטים אישיים שנמסרו באתר.

 • במקרים בהם המשתמש יפר את תנאי השימוש באתר או את תנאי השירותים אותם רכש או האתרים המספקים את השירותים אותם רכש.
 • במקרים בהם המשתמש יבצע באמצעות האתר או בקשר איתו פעולות המנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלו.

במקרים אלו רשאית טאצ' נופשים להעביר מידע ככל ותידרש לכך.

 • במקרים בהם יתקבל לידי טאצ' נופשים צו שיפוטי המורה על מסירת פרטי המשתמש או מידע אודותיו לצד שלישי.
 • במקרים בהם יתעוררו מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו בין המשתמש ובין טאצ' נופשים.
 • בכל מקרה בו טאצ' נופשים תהיה סבורה כי מסירת המידע נחוצה ע"מ למנוע נזק חמור לגופו של המשתמש ורכושו או לגופו של צד שלישי או לרכושו.
 1. טאצ' נופשים רשאית להעביר את הפרטים אודות המשתמש והמידע שנאסף אודותיו לחברות אחרות מקבוצת קשת הפקות בע"מ, ובלבד שתשתמשנה במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 1. במקרה בו טאצ' נופשים וקשת הפקות בע"מ תנהלנה את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה בו תתמזג קשת הפקות בע"מ עם גוף אחר, או שתמזג את פעילות האתרים בלבד עם צד שלישי, תהיינה טאצ' נופשים וקשת הפקות בע"מ להעביר לתאגיד החדש את המידע שנאגר אודות המשתמש באתריה או כל מידע סטטיסטי אחר שבידיה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.


אבטחת מידע:

 1. טאצ' נופשים מפעילה מנגנוני אבטחה מתקדמים לצורך אבטחת המידע באתר.
 1. כל חדירה שהיא למערכות המחשוב של האתר או של טאצ' נופשים מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל, ועונשה עד חמש שנות מאסר.
 1. על אף האמור, טאצ' נופשים – ככל חברה טכנולוגית וממוחשבת אחרת- אינה מבטיחה חסינות מלאה מחדירה למחשביה, ניסיונות חדירה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר.
 1. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי טאצ' נופשים, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלו, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגינות על האתר והמידע שבו, או לסייע בפעולות הנ"ל.